Avtalevilkår - UNAK Privatundervisning

Betingelser ved én-til-én

Timeprisen gjelder per elev.

Pakkeprisen gjelder ved timer med samme PL (PrivatLærer).

Prisene forutsetter undervisning i UNAKs lokaler, dersom ikke annet er avtalt.

Ved avbrytning av bestilling etter innsendt bestillingsskjema, påløper et administrasjonsgebyr på kr. 500,-

Flytting av undervisningstimer kan avtales direkte med PL.

Ved avlysning eller flytting skal det gis beskjed til PL minst 24 timer i forveien

Avlysning eller flytting under 24 timer belastes med 1 time.

Avlysning eller flytting som ikke er avtalt på forhånd (ikke møtt opp) belastes som full økt (2 timer)

Ubrukte timer kan utsettes inntil tre måneder.

Legeerklæring godtas ved spesielle situasjoner.

Bekreftet oppstartsavtale er bindende og faktureres som ordinær time ved endring under 24 timer.

I tillegg gjelder følgende betingelser ved buddy-undervisning

Undervisningsøkter kan kun flyttes eller avlyses dersom det er et ønske fra begge elevene.

Dersom én elev ikke møter opp til undervisning, blir denne fakturert som avtalt undervisningsøkt.

Dersom én av elevene avbryter undervisningsavtalen, går gjenværende elev over til én-til-én undervisning.